REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie

na rok szkolny 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

od 1 marca do 31 marca 2018 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

-  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2012, podlegaj±cych obowi±zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkuj±ce na terenie Gminy Łysomice,

Dzieci mieszkaj±ce poza  terenem Gminy Łysomice  będ± przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie

na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

od 22 marca do 31 marca 2017 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

-  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2011, podlegaj±cych obowi±zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkuj±ce na terenie Gminy Łysomice,

Dzieci mieszkaj±ce poza  terenem Gminy Łysomice  będ± przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka mieszkaj±cego na terenie Gminy

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka mieszkaj±cego poza terenem Gminy

Wniosek o kontynuację nauki w oddziale przedszkolnym

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Potrzebne dokumenty: dokument tożsamoci rodzica, ksi±żeczka zdrowia dziecka, akt urodzenia (do wgl±du)

 

Dnia 7 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie szkoły zostan± podane do publicznej wiadomoci listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do dnia 18 kwietnia 2017 r.  w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dnia 20 kwietnia 2017 r.  w siedzibie szkoły zostan± podane do publicznej wiadomoci listy dzieci.

 

Rodzice dzieci, które będ± uczęszczały do innej placówki a należ± do obwodu szkoły

w Ostaszewie maj± obowi±zek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły  w Ostaszewie  do dnia 10 kwietnia 2017 r.
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

UDOSTĘPNIONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016
odbędzie się 8 kwietnia 2015 r. od godziny 8.00.


                           Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

                        Rektutacja do klasy pierwszej


 


Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice