Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach informuje dyrektorów szkół, że na spotkaniu pedagogów Gminy Łysomice
w dniu 28.10. 2013r. przedstawiono:

1. Terminarz  najbliższych  spotkań „Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych Gminy Łysomice”:

-25.11.2013r. godz. 13.00-14.00
-27.01.2014r. godz. 13.00-14.00

Prosimy pedagogów szkolnych o udział w tych spotkaniach.


 2.  Harmonogram pracy „Punktów Konsultacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”.

- 02.12.2013r. godz. 11.30.-14.30
- 03.02.2014r. godz. 11.30.-14.30
- 31.03.2014r. godz. 11.30.-14.30
- 02.06.2014r. godz. 11.30.-14.30

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu umówienia się w PP-P w Łysomicach.
Kontakt z naszą placówką : 56/678-36-09 ( poniedziałki, wtorki 8.00-14.00, czwartki 8.00-12.00).

                                                                                                            Z pozdrowieniami

                                                                                                                   Dorota Frey


 Bezpieczny sposób na przerwy śródlekcyjne.

Od maja 2013r  nasz plac zabaw przed szkołą przeszedł metamorfozę. Czarny asfalt pokryły plansze do gier podwórkowych namalowanych białą olejną farbą.

Gry  w klasy stały się naszym sportem szkolnym. Wspaniałym pomysłem na  ciekawe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas przerw. 

Cieszymy się, że nasze rozwiązania stały się również inspiracją dla innych szkół.


UCZNIOWIE PROPONUJĄ:

Zasady obowiązujące w szkole

    
       
                              
Rodzice

– Gdzie szukać pomocy?

Instytucja Adres  Informacje dodatkowe

Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień

 

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

Tel. 056 622 89 08, 056 622 68 31
http://www.wotuiw.torun.pl/index.htm

Dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Łysomice, pok. nr 4),

GOPS ul. Warszawska 19,

Terapeuta uzależnień przyjmuje w każdy piątek miesiąca w godzinach: 9.00-12.00 (Urząd Gminy Łysomice, pok. nr 4), GOPS ul. Warszawska 19, w godzinach 12:00-15:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Dekerta 24
Tel. 056 661 17 30

Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącym polityki prorodzinnej (rodziny zastępcze). Wspieranie osób niepełnosprawnych

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego

Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 22

 Terapia indywidualna, grupowa, diagnostyka psychologiczna.     Orzecznictwo sądowe

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12

Diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Ul. Toruńska 10 (w Pałacu)

87-148 –Łysomice

0566783609

Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, młodzieży i rodzicom, diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, orzecznictwo

Toruńskie Centrum „Caritas”

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

 Tel. 056 654 05 43

Pomoc socjalna, wsparcie materialne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 19

 87-148 Łysomice

tel. 056 674 89 30

kom. 508 394 505, 501 804 049

e-mail: gops@lysomice.pl

Pomoc  udzielana osobom i rodzinom.

 

Telefony zaufania

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 Tel. 056 622 29 91

 środa 13.00 – 17.00

 

„Pomarańczowa Linia”

 tel. 0 801 140 068

 codziennie 16.00 – 21.00

 

„Niebieska Linia”

 Tel. 0 800 154 030

 codziennie 17.00 – 21.00

 

„Informacja AIDS”

 Tel. 052 325 56 39

 

Adopcyjny Telefon Zaufania

Tel. 056 652 29 32

 wtorek 15.00 – 17.00

ROK SZKOLNY 2012/2013

KONKURS PLASTYCZNY – NAJCIEKAWSZE HASŁO

PROMUJĄCE ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ

13 listopada 2012 roku w ramach realizacji szkolnego programu profilaktycznego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego na najciekawsze prace promujące hasło życia bez uzależnień. Celem konkursu było pogłębienie świadomości na temat szkodliwości substancji uzależniających na ludzki organizm, promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i gry edukacyjne ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach. Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

                                                                                                                                                                     Pedagog Jolanta Siwek


   Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice