Nasza szkoła
    W Szkole Podstawowej w Ostaszewie uczy się  110  uczniów (około 15 osób w klasie). Sytuacja ta sprzyja tworzeniu przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosfery w szkole. Dzieci znają się wzajemnie z imienia i nazwiska, potrafią określić zainteresowania i słabości kolegów. Nauczyciele również nie mają problemów z identyfikacją uczniów. Niewielka liczba dzieci w klasie pozwala na pełną indywidualizację nauczania, uwzględniającą potrzeby i predyspozycje poszczególnych uczniów. Możliwość wnikliwej obserwacji dzieci na lekcjach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych pozwala
na uniknięcie poważnych problemów wychowawczych. Uczniowie angażowani są w sprawy szkoły  
i dzięki temu czują się odpowiedzialni za jej działanie, a przez to dbają o porządek, dyscyplinę, szanują wyposażenie placówki. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyja również ogrodzony teren szkoły.
W ciepłe dni podczas przerw uczniowie mogą korzystać przyszkolnych terenów zielonych wyposażonych w urządzenia i sprzęty rekreacyjne. Kolejnym walorem naszej szkoły jest bardzo bliskie położenie boiska "Orlik 2012’’. Teren wokół szkoły jest więc doskonałym miejscem 
na organizację zawodów sportowych i festynów środowiskowych. Placówka wyposażona jest 
w nowoczesną pracownię komputerową. Sale dla uczniów klas I-VII wyposażone są w tablice interaktywne. Potrzeby uczniów i pracowników szkoły zaspokaja stołówka, z której uczniowie korzystają podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej – obiady dowożone z Zespołu Szkół Nr 2
w Turznie.  Nasi uczniowie biorą udział  w różnorodnych konkursach i imprezach kulturalnych 
na terenie gminy i powiatu. W ten sposób przejawiają swoje zaangażowanie i wkład w tworzenie

i rozwijanie kultury środowiska lokalnego. Osiągnięcia uczniowskie podczas takich imprez 
są rezultatem zarówno zdolności uczniów, jak i pracy w różnych kołach zainteresowań prowadzonych w szkole. Szkoła nasza organizuje 
w każdym roku szkolnym przynajmniej kilka wycieczek turystyczno – krajoznawczych, aby umożliwić uczniom poznanie ciekawych zakątków naszego kraju oraz wyjazdy edukacyjne do muzeów, teatrów i kina. Biorąc pod uwagę trudności materialne wielu dzieci, staramy się pozyskiwać dofinansowanie od życzliwych instytucji i indywidualnych darczyńców. Od kilku lat otrzymujemy dofinansowanie do wycieczek z Urzędu Gminy w Łysomicach. Dzięki temu koszt wyjazdów nie jest poważną barierą dla przeciętnie sytuowanego dziecka. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Bez Przemocy oraz Szkoła z Prawami Dziecka.
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice