-   Aldona Orzeł-Chechłowska - obecny Dyrektor Szkoły

       Alicja Ciesielska - nauczyciel wskazany przez Organ
       Prowadzący do zastępowania Dyrektora Szkoły w razie jego
       nieobecności  -   Ewa Czarnowska - Dyrektor Szkoły w latach 2003-2018
       
  -   Hanna Rucińska

  -   Tomasz Ruciński

  -   Małgorzata Byra

  -   Stanisława Machajewska

  -   Władysław Tatera

  -   Konstanty Laure

  -   Piotr Kuźniar
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice