-   Ewa Czarnowska - obecny Dyrektor Szkoły
       Alicja Ciesielska - nauczyciel wskazany przez Organ
       Prowadzący do zastępowania Dyrektora Szkoły w razie jego
       nieobecności


  -   Hanna Rucińska

  -   Tomasz Ruciński

  -   Małgorzata Byra

  -   Stanisława Machajewska

  -   Władysław Tatera

  -   Konstanty Laure

  -   Piotr Kuźniar
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice