Rekrutacja 2018/2019


14 maja odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – „Wiersze Patriotyczne”. Nawiązywał on do setnej rocznicy Niepodległości Polski, którą świętujemy w tym roku. Do rywalizacji o tytuł najlepszego recytatora zgłosiły się 4 szkoły. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: klasy IV-V oraz klasy VI-VII.

W młodszej kategorii wiekowej najlepsi okazali się:

I miejsce – Aleksander Rumiński (Turzno)

II miejsce – Magdalena Gosk (Świerczynki) i Zuzanna Zmarzły (Turzno)

W starszej kategorii wiekowej:

I miejsce – Jakub Dunajski (Łysomice) i Oliwia Stępniewska (Łysomice)

II miejsce – Julia Gęsicka (Świerczynki)

Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Piórczyńska, Wiktoria Dziubak, Maksymilian Waliszewski i Karolina Lewandowska.

Serdecznie gratulujemy!








Harmonogram rekolekcji 12, 13, 14 marca 2018 roku




BEZPIECZNE FERIE

Pamiętajmy o prostych zasadach, których przestrzeganie może zapewnić nam bezpieczeństwo. Spędźmy ferie bezpiecznie, by wkrótce zobaczyć się w szkole bez żadnych kontuzji.



 




INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SEKRETARZ SZKOŁY



INFORMACJA  -
OFERTA PRACY SEKRETARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko sekretarz szkoły wpłynęły 4 oferty, które spełniły wymagania formalne.

Kandydaci, którzy złożyli oferty na stanowisko sekretarz szkoły
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.



OFERTA PRACY - SEKRETARZ SZKOŁY




INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SEKRETARZ SZKOŁY


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko sekretarz szkoły wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła wymagań formalnych.

Procedura naboru zostanie powtórzona.







JASEŁKA 22.12.2017






RODACY BOHATEROM



Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz ze swoimi Rodzicami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Rodacy Bohaterom, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra – Niemen. Już od 2010 roku organizowana jest przez stowarzyszenie pomoc polskim kombatantom na Kresach ( Litwa, Białoruś, Ukraina ), która polega m.in. na przygotowywaniu paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia.  15 grudnia w piątek odbyło się w naszej szkole pakowanie paczek dla Polaków żyjących w trudnych warunkach bytowych na Kresach. Od początku grudnia wychowawcy klas zbierali żywność, wg listy umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra – Niemen, do paczki przygotowywanej przez swoją klasę. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów, każda klasa przygotowała kompletną paczkę, a klasa 7 aż dwie. W paczce znalazły się także kartki świąteczne wykonane przez dzieci wraz z życzeniami i podziękowaniami za wolność dla kombatantów. Dary  zostały przekazane do punktu odbioru paczek stowarzyszenia, skąd czeka je dalsza podróż, aż trafią w ręce Naszych Rodaków żyjących na Kresach.

Magdalena Polasik








OFERTA PRACY - SEKRETARZ SZKOŁY

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy




Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w naszym życiu ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Włączając się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, w naszej szkole  zorganizowano  interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla klas I-III pod hasłem Płynie Wisła, płynie…, którego jednym z elementów była wystawa „Wisłą z Krakowa do Gdańska”. Z okazji tego wydarzenia uczniom zaproponowano różne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej uzupełniające ich wiedzę o królowej polskich rzek – Wiśle.

Celem  tej wystawy było:
• włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły,
• przedstawienie informacji z różnych źródeł o Wiśle – królowej polskich rzek,
• zaprezentowanie książek, artykułów z czasopism,
• przedstawienie potencjału przyrodniczego, ekologicznego, ekonomicznego
i kulturowego Wisły,
• ukazanie Wisły w literaturze, czasopismach, malarstwie,
• wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, głównie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego

Uczniowie, przez kilka tygodni, pracowali metodą projektu, którego celem było :
-poznanie znaczenia historycznego, gospodarczego, turystycznego znaczenia rzeki Wisły dla Polski i Torunia,

- rozwijanie umiejętności obserwacji walorów przyrodniczych rzeki Wisły,
- uświadomienie dzieciom  znaczenia Wisły dla Polski i miast leżących nad rzeką,

-rozwijanie umiejętności kluczowych, poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy,
- integracja i podnoszenie umiejętności pracy w zespole,

W ramach projektu uczniowie, oprócz zwiedzania wystawy, wzięli udział m.in. zajęciach tematycznych pt. „ Rzeka” w Młynie Wiedzy w Toruniu oraz w rejsie statkiem po Wiśle, w konkursie plastycznym „Wisła – Królowa Polskich Rzek”, konkursie wiedzy dotyczącym znajomości walorów turystycznych, gospodarczych i przyrodniczych rzeki Wisły, przygotowały makietę Wisły z łódkami wykonanymi z kolorowego  papieru, rysowały pastelami na szarym papierze Rzekę i jej otoczenie, uczyły się wierszy i piosenek o Wiśle.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w obchody Roku Rzeki Wisły!

Aleksandra  Przybysz



03.11.2017 - CYFROWOBEZPIECZNI
Nasza szkoła przystąpiła do projetu CYFROWOBEZPIECZNI, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i współfinansowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Bezpieczna+". Projekt został stworzony, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.
W piątek w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Cały dzień wypełniony był zajęciami z panią Hanną Affelt, która jest Edukatorem projektu CYFROWOBEZPIECZNI. Na wstępie odbyła się rozmowa z Dyrektorem Szkoły, następnie na holu szkolnym miał miejsce apel, w którym czynnie brali udział uczniowie naszej szkoły. Chętnie zadawali pytania, z zaciekawieniem przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Edukatora. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się warsztaty dla poszczególnych klas IV-VII. Warsztaty zostały podzielone na III części, dla dzieci młodszych oraz dwie grupy starszych, tak, by w odpowiedni sposób dla danej grupy wiekowej przekazać niezbędne informacje o cyfrowym bezpieczeństwie. Pod koniec dnia odbyły się rónież warsztaty dla Kadry Pedagogicznej, które pozwoliły usystematyzować wiedzę na temat rodzajów cyberprzemocy, z którą mogą zetknąć się uczniowie w cyberprzestrzeni.
Milena Szyderska





27.10.2017 - UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA

Tradycyjnie w naszej szkole, pod koniec października uczniowie klasy pierwszej składają ślubowanie i zostają przyjęci do społeczności szkolnej. Do tej uroczystości pierwszoklasiści przygotowywali się od pierwszych dni września. Poznawali swoje prawa i obowiązki, zapoznali się z zasadami zachowania panującymi w szkole, uczyli się o bezpieczeństwie na drodze. W tym wyjątkowym dniu nasze maluchy w strojach galowych i jednakowych biretach, wyglądali bardzo uroczyście. Dzieci  były trochę przejęte, ale mimo tremy świetnie poradziły sobie prezentując program artystyczny w obecności rodziców, dyrekcji szkoły, uczniów i nauczycieli. Dzieci zaprezentowały swoje talenty, zdolności i tym samym wykazały się, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Uroczyste Ślubowanie uczniowie klasy pierwszej złożyli w obecności pocztu flagowego szkoły. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych. Uroczystość zakończyła się życzeniami od pani dyrektor, uczniów i rodziców oraz wręczeniem legitymacji, pamiątkowych dyplomów i prezentów. Na koniec, wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, po czym udali się na słodki poczęstunek , który przygotowali rodzice pierwszaków.
Wychowawca klasy I, Ewa Kalinowska




„Bezpieczeństwo dzieci”- to bardzo ważny temat zajęć i spotkań na początku nowego roku szkolnego.

We wrześniu najmłodsi uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców uczestniczyli w zajęciach na temat właściwego poruszania się po drodze, poznawali znaki drogowe, zasady bezpiecznego poruszania się na jezdni, w drodze do szkoły i ze szkoły. Poprzez zabawy edukacyjne uczyli się poruszania po jezdniach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

4 października uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, który również poprowadził zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance. Odpowiadały na pytania postawione przez prowadzącego.

18 października, uczniowie klasy I uczestniczyli w gminnej imprezie edukacyjnej pod nazwą ,,Kamizelka dla pierwszaka” organizowanej w Szkole Podstawowej w Łysomicach. Dzieci wraz z wychowawcą przygotowały transparent i hasło promujące odblaski. Na spotkaniu ze strażakami i policjantami pierwszaki mogły zobaczyć symulację akcji ratowania rannego z wypadku. Dzieci, także mogły zobaczyć wyposażenie strażaków i wejść do środka wozu strażackiego. Największe zainteresowanie i emocje wywołało spotkanie z psami, które zaprezentowały umiejętności tropiące oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec swego pana. Na koniec pani policjantka przeprowadziła quiz na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, odblaski i książeczki- kolorowanki, nt. bezpieczeństwa na drodze.

Ewa Kalinowska


Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2017

Mały jubileusz pięciolecia obchodzi w tym roku inicjatywa rozpowszechniania nauki kodowania CODE WEEK. Nasza Szkoła wzięła udział w tej akcji drugi raz. W trakcie dwugodzinnych zajęć uczniowie mogli zgłębiać umiejętności kodowania, programowania przy udziale robotów. Czas niepostrzeżenie upłynął w miłej atmosferze.
Milena Szyderska


KONKURS SKO - ,, MOJA SKARBONKA”

W październiku, miesiącu oszczędzania, uczniowie naszej szkoły wykazali się wielkim zaangażowaniem, licznie biorąc udział w konkursie. Szczególnie młodsze klasy wykonały najwięcej interesujących prac. Uczniowie wykazali się niebywałą pomysłowością. Niejedna praca to rękodzieło, które powstało dzięki pomocy i we współpracy z rodzicami. Czas wspólnie spędzony z dzieckiem, w efekcie którego powstało tyle przepięknych prac przestrzennych, jest bezcenny. Wszyscy zostali nagrodzeni upominkami. Wszystkim gratulujemy!

Ewa Kalinowska



Dzień Edukacji Narodowej


Zajęcia przyrodnicze w Górznie.

Dnia 5 października piątka naszych młodych przyrodników  (Natalia Zielińska, Nikola Kułakowska, Hubert Tietz, Wiktoria Dziubak i Kacper Dziubak) wyruszyła pod opieką pani Wińskiej na dwudniowe warsztaty przyrodnicze do Górzna. W wyjeździe brali też udział uczniowie z pozostałych szkół naszej gminy. Były dzieci z Łysomic, Turzna i ze Świerczynek. Organizatorzy przewidzieli dla nas ciekawe zajęcia terenowe, wędrówki po pięknej okolicy oraz oczywiście wspólne spędzanie czasu. Zakwaterowani zostaliśmy w ośrodku Wilga i od razu po przyjeździe i dobrym obiedzie  wyruszyliśmy na 3-godzinną wyprawę do lasu, podczas której pani przewodnik przekazała nam wiele ciekawych informacji przyrodniczych. Po powrocie z apetytem zjedliśmy kolację i dalej uczestniczyliśmy w zajęciach. Tym razem w sali słuchaliśmy opowieści o lesie i obejrzeliśmy film o rysiach. Wieczorem była okazja potańczyć na dyskotece, ale zmęczeni wędrówką woleliśmy posiedzieć i porozmawiać w swoich pokojach. Nawiązaliśmy też parę nowych znajomości. Następnego dnia, po śniadaniu wybraliśmy się  na kolejną przyrodniczą wyprawę w teren. Po niej pełni wrażeń i wyposażeni  w nową wiedzę ruszyliśmy do domów żałując bardzo, że to już koniec. Z chęcią zostalibyśmy jeszcze parę kolejnych dni. Mimo brzydkiej pogody i padającego deszczu wyjazd nam wszystkim bardzo się podobał.

Anna Wińska








02.10.2017 r.
WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIE

Poszerzanie wiedzy oraz zastosowanie jej w praktyce możliwe było w niecodziennych warunkach. Ponad 600 metrów pod ziemią odbyła się lekcja, w której uczestniczyli uczniowie klas IV - VII. Czynna kopalnia soli znajdująca się w Kłodawie odkryła przed uczestnikami wycieczki wiele tajemnic. Pod kierunkiem przewodników dzieci dowiedziały się wielu interesujących ciekawostek, odkryły tajemnice kryjące się w kopalni soli, a także poznały fakty historyczne i geograficzne, których znajomość może okazać się przydatna na lekcjach.
Każdy uczestnik tej niecodziennej wyprawy mógł zabrać, z pod ziemi, wybrane przez siebie piękne kryształy soli w postaci bryłek, mieniących się magicznymi kolorami.
Wyjazd odbył się pod opieką pani Justyny Bartczuk-Grzybowskiej, Pani Magdaleny Polasik, Pani Jolanty Siwek, Pani Mileny Szyderskiej i Pani Anny Żakowieckiej-Bruckiej.
Milena Szyderska



BIEGI PRZEŁAJOWE - SPORT

27.09.2017

Toruńska Orkiestra Symfoniczna "Siły Natury - Ziemia, planety, gwiazdy"

Koncert w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Kultury. Podczas audycji wysłuchaliśmy muzycznej opowieści o planetach, gwiazdach i Ziemi. Jednym z tematów przewodnich był znany i lubiany utwór Johna Williamsa z sagi GWIEZDNE WOJNY. 


Plener malarski w Turznie – 25.09.2017 r.

Już po raz czwarty nasi uczniowie mieli niecodzienną okazję przebywać w pięknym otoczeniu i malować, tym razem, widok z okien wytwornego Pałacu Romantycznego. Deszczowa pogoda nie pozwoliła wyjść ze sztalugami w plener, ale i tak wnętrza pałacu i otoczenie za oknami zainspirowało młodych artystów do stworzenia ciekawych prac. Nasze uczennice: Wiktoria Kaczorek i Agata Wyka z klasy IV oraz Wiktoria Dziubak z klasy V mogły poczuć się prawdziwymi artystkami, tworząc swoje obrazy przez ok. 3 godziny, w tak interesującym miejscu, w towarzystwie wielu zdolnych uczestników pleneru. Był to nie tylko konkurs plastyczny, ale przede wszystkim fantastyczne warsztaty malarskie pod okiem plastyków. Dziewczyny otrzymały piękne dyplomy i książeczki - za udział.

Ewa Kalinowska




 



19.09.2017

Audycja muzyczna z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną

W nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy cykl spotkań z muzyką na żywo. Pierwsza audycja pod tytułem ,,Egzotyczne wakacje”, to muzyczna podróż po świecie. Niecodzienne rytmy i melodie wygrywane na instrumentach perkusyjnych i dętych były wspomnieniem egzotycznych miejsc.





Sprzątanie Świata - 15.09.2017

„Sprzątanie świata” to bardzo ważna akcja niosąca pomoc przyrodzie. W tym roku organizowana była już po raz 24 i odbywała się pod hasłem: „Nie ma śmieci są surowce”. Celem tegorocznej edycji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości ważnymi surowcami. Po posortowaniu wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania. Sortujmy więc śmieci, oszczędzajmy energię elektryczną i wodę, nie zanieczyszczajmy powietrza! No i ratujmy przyrodę sprzątając świat. W akcję „Sprzątania świata” angażują się wszyscy ludzie na całym świecie. Jak co roku, dołączamy do niej również i my. Zawsze w trzeci weekend września zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki wyruszamy posprzątać najbliższą okolicę. I wszyscy robimy to z ogromnym zapałem. Wiemy, że pomagając przyrodzie tak naprawdę pomagamy sobie. Ziemia to przecież wspólny dom dla wszystkich ludzi, zwierząt i roślin.

Anna Wińska






DOŻYNKI GMINNE W GOSTKOWIE

10.09.2017 roku uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wystąpić przed publicznością podczas Dożynek Gminnych w Gostkowie. Grupa taneczna „Cool Kids” z klasy IV zaprezentowała się w układzie do piosenki „Ego” – Willy Williama, uczennice z klas V i VII zatańczyły do utworu Bruno Marsa - „Uptown Funk” oraz Kasia Szupryczyńska i Karolina Lewandowska zaśpiewały piosenkę Eda Sheerana - „Photograph”. Opiekunami przygotowującymi dzieci były panie Anna Żakowiecka-Brucka i Justyna Bartczuk-Grzybowska.

Justyna Bartczuk-Grzybowska
















DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

W związku z licznymi pytaniami, informujemy,

że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się 4 września w poniedziałek.
Dokładną godzinę podamy w przyszłym tygodniu.


REKRUTACJA 2017/2018


  








Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice